ایرانیکا - منتخب سخنان امام علی (ع) - بخش حکمت های نهج البلاغه - ( قسمت دوم)

شرکت های ایران

آرشیو موضوعی

آخرین پست ها

اخبار خودرو

آرشیو

صفحات جانبی

لیست آخرین رویدادها

کتاب و نشریات

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نمایشگاه ها | همایش ها | کنفرانس ها | سمینارها

سایت صنعت ایران

منتخب سخنان امام علی (ع) - بخش حکمت های نهج البلاغه - ( قسمت دوم)

 

وظیفة سرمایه داران

و درود خدا بر او، فرمود: همانا خدای سبحان روزی فقرا را در اموال سرمایه داران قرار داده است، پس فقیری گرسنه نمی ماند،‌ جز به كامیابی توانگران، و خداوند از آنان دربارة گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید. (حكمت 328)

مسئولیت نعمت ها

و درود خدا بر او، فرمود: بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است. (حكمت 329)

روانشناسی مؤمن

و درود خدا بر او، فرمود: (در توصیف مؤمن فرمود:) شادی مؤمن در چهرة او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سینه اش از هر چیزی فراخ تر،‌ و نفس او از هر چیزی خوارتر است. برتری جویی را زشت، و ریاكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است،‌ سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكر گذار و شكیبا و ژرف اندیش است. از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دین داری از بنده خوارتر است. (حكمت 333)

آفات اموال

و درود خدا بر او، فرمود: برای هر كسی در مال او دو شریك است: وارث، و حوادث. (حكمت 335)

راه بی نیازی

و درود خدا بر او،‌ فرمود: برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. (حكمت 342)


شناخت مردم و ضد ارزش ها

و درود خدا بر او، فرمود: گفتارها نگهداری می شوند، و نهان ها آشكار، و هر كسی در گرو اعمال خویش است،‌ و مردم گرفتار كمبود ها و آفت هایند جز آن را كه خدا نگه دارد؛ درخواست كنندگانشان مردم آزار، و پاسخ گویان به زحمت و رنج دچار اند،‌ و آن كس كه در اندیشه از همه برتر است و اندك خشنودی یا خشمی از رأی خود باز می گردد. و آن كس كه از همه استوارتر است از نیم نگاهی ناراحت شود یا كلمه ای او را دگرگون سازد. (حكمت 343)

ضرورت توجه به فنا پذیری دنیا

و درود خدا بر او،‌ فرمود: ای مردم  از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی كه به آرزوی خود نرسید، و سازندة ساختمانی كه در آن مسكن نكرد، و گردآورنده ای كه زود آن چه را كه گرد آورده رها خواهد كرد،‌ شاید كه از راه باطل گرد آورده، و یا حق دیگران را بازداشته، و یا با حرام به هم آمیخته، كه گناهش بر گردن اوست، و با سنگینی بار گناه در می گذرد،‌ و با پشیمانی و حسرت به نزد خدا می رود كه :«در دنیا و آخرت زیان كرده و این است زیان كاری آشكار». (حكمت 344)

مشكلات درخواست كردن

و درود خدا بر او، فرمود: آبروی تو چون یخ جامد است كه درخواست آن را قطره قطره آب می كند،‌ پس بنگر كه آن را نزد چه كسی فرو می ریزی؟. (حكمت 346)

جایگاه ستایش

و درود خدا بر او، فرمود: ستودن بیش از آن چه كه سزاوار است نوعی چاپلوسی، و كمتر از آن،‌ درماندگی یا حسادت است. (حكمت 347)

سخت ترین گناه

و درود خدا بر او، فرمود: سخت ترین گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد. (حكمت 348)

الگوی انسان كامل

و درود خدا بر او،‌ فرمود: آن كس كه در عیب خود بنگرد، از عیب جویی دیگران بازماند، و كسی كه به روزی خدا خشنود باشد بر آن چه كه از دست رود اندوهگین نباشد، و كسی كه شمشیر ستم بركشد با آن كشته شود، و آن كس كه در كارها خود را به رنج اندازد خود را هلاك سازد، و هر كس خود را در گرداب های بلا افكند غرق گردد، و هر كس به جاهای بدنام قدم گذاشت متهم گردید. و كسی كه زیاد سخن می گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر كس كه زیاد اشتباه كرد، شرم و حیای او اندك است،‌ و آن كه شرم او اندك،‌ پرهیزكاری او نیز اندك   خواهد بود، و كسی كه پرهیزكاری او اندك است دلش مرده، و آن كه دلش مرده باشد در آتش جهنم سقوط خواهد كرد. و آن كس كه زشتی های مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد، سپس همان زشتی ها را مرتكب شود، پس او احمق واقعی است. قناعت، مالی است كه پایان نیابد، و آن كس كه فراوان به یاد مرگ باشد در دنیا به اندك چیزی خشنود است،‌ و هر كس بداند كه گفتار او نیز از اعمال او به حساب می آید جز به ضرورت سخن نگوید. (حكمت 349)

روانشناسی مردان ستمكار

و درود خدا بر او، فرمود: مردم ستمكار را سه نشانه است: با سركشی به مافوق خود ستم روا دارد،‌ و به زیردستان خود با زور و چیرگی ستم می كند،‌ و ستمكاران را یاری می دهد. (حكمت 350)

امیدواری در سختی ها

و درود خدا بر او، فرمود: چون سختی ها به نهایت رسد، گشایش پدید آید، و آن هنگام كه حلقه های بلا تنگ گردد آسایش فرا رسد. (حكمت 351)

اعتدال در پرداخت به امور خانواده

(حضرت به برخی از یاران خود فرمود:) بیشتر اوقات زندگی را به زن و فرزندت اختصاص مده، زیرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد، و اگر دشمنان خدایند، چرا غم دشمنان خدا را می خوری؟  . (حكمت 352)

بزرگ ترین عیب

و درود خدا بر او،‌ فرمود: بزرگ ترین عیب آنكه چیزی را در خود داری، بر دیگران عیب بشماری  (حكمت 353)

قدرت خداوند در روزی رسانی

(از امام پرسیدند: اگر در خانه ی مردی را به رویش ببندند، روزی او از كجا خواهد آمد؟ فرمود ( از آنجایی كه مرگ او می آید. (حكمت 356)

 

روش تسلیت گفتن

(مردمی را در مرگ یكی از خویشاوندشان را چنین تسلیت گفت:) مردم از شما آغاز نشده، و به شما نیز پایان نخواهد یافت. این دوست شما به سفر می رفت، اكنون پندارید كه به یكی از سفرها رفته؛ اگر او باز نگردد شما به سوی او خواهید رفت. (حكمت 357)

راه خودسازی

و درود خدا بر او، فرمود: ای اسیر آرزوها  بس كنید  زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، ای مردم  كار تربیت خود را، خود بر عهده گیرید و نفس را از عادت هایی كه به آن حرص دارد، باز گردانید. (حكمت 359)

ضرورت پرهیز از بدگمانی

و درود خدا بر او، فرمود: شایسته نیست به سخنی كه از دهان كسی كه خارج شد، گمان بد ببرید، چرا كه برای آن برداشت نیكویی می توان داشت. (حكمت 360)

روش خواستن از خدا

و درود خدا بر او،‌ فرمود: هر گاه از خدای سبحان درخواستی داری، ابتدا بر پیامبر اسلام (ص) درود بفرست، سپس حاجت خود را بخواه، زیرا خدا بزرگوار تر آن است كه از دو حاجت درخواست شده،‌ یكی را برآورد و دیگری را باز دارد. (حكمت 361)

ضرورت پرهیز از جدال و درگیری

و درود خدا بر او،‌ فرمود: هر كس از آبروی خود بیمناك است، از جدال بپرهیزد. (حكمت 362)

نشانة بی خردی

و درود خدا بر او،‌ فرمود: شتاب بیش از توانایی بر كار، و سستی پس از به دست آوردن فرصت، از بی خردی است. (حكمت 363)

ارزش های اخلاقی

و درود خدا بر او، فرمود: اندیشه، آینه ای شفاف و عبرت از حوادث، بیم دهنده ای خیر اندیش است، و تو را در ادب كردن نفس همان بس كه از آن چه انجام دادنش را برای دیگران نمی پسندی بپرهیزی. (حكمت 365)

خبر از مسخ ارزش ها

و درود خدا بر او، فرمود: روزگاری بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی، باقی نخواهد ماند. مسجد های آنان در آن روزگار آبادان، اما از هدایت ویران است. مسجد نشینان و سازندگان بناهای شكوهمند مساجد، بدترین مردم زمین می باشد، كه كانون هر فتنه، و جایگاه هر گونه خطاكاری اند، هر كس از فتنه بركنار است او را به فتنه بازگرداند، و هر كس از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها كشند، كه خدای بزرگ می فرماید: «به خودم سوگند  بر آنان فتنه ای بگمارم كه انسان شكیبا در آن سرگردان ماند  . و چنین كرده است، و ما از خدا می خواهیم كه از لغزش غفلت ها در گذرد. (حكمت 369)

هدف داری انسان و ضرورت تقوا

(نقل كردند كه امیرالمؤمنین كمتر بر منبری می نشست كه پیش از سخن این عبارت را نگوید:) ای مردم از خدا بترسید، هیچ كس بیهوده آفریده نشد تا به بازی پردازد، و او را به حال خود وا نگذاشته اند تا خود را سرگرم كارهای بی ارزش نماید، و دنیایی كه در دیده ها زیباست، جای گزین آخرتی نشود كه آن را زشت می انگارند، و مغروری كه در دنیا به بالاترین مقام رسیده، چون كسی نیست كه در آخرت به كمترین نصیبی رسیده است. (حكمت 370)

ارزش والای اخلاقی

و درود خدا بر او، فرمود: هیچ شرافتی برتر از اسلام، و هیچ عزتی گرامی تر از تقوا،‌ و هیچ سنگری نیكوتر از پارسایی، و هیچ شفاعت كننده ای كارساز تر از توبه، و هیچ گنجی بی نیاز كننده تر از قناعت، و هیچ مالی در فقرزدایی، از بین برنده تر از رضایت به روزی نیست. و كسی كه به اندازه كفایت زندگی از دنیا بردارد به آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد، در حالی كه دنیا پرستی كلید دشواری، و مركب رنج و گرفتاری است، و حرص ورزی و خود بزرگ بینی و حسادت،‌ عامل بی پروایی در گناهان است،‌ و بدی، جامع تمام عیب ها است. (حكمت 371)

عوامل استحكام دین و دنیا

(حضرت جابر بن انصاری فرمود : ) ای جابر  استواری دین و دنیا به چهار چیز است: عالمی كه به علم خود عمل كند و جاهلی كه از آموختن سر باز نزند، و بخشنده ای كه در بخشش بخل نورزد،‌ و فقیری كه آخرت خود را به دنیا نفروشد. (حكمت 372)

مراحل امر و به معروف و نهی از منكر

(و همانند حكمت گذشته سخن دیگری از امام نقل شد؛) گروهی، منكر را با دست و زبان و قلب انكار می كنند، آنان تمامی خصلت های نیكو را در خود گرد آورده اند. گروهی دیگر، منكر را با زبان و قلب انكار كرده، اما دست به كاری نمی برند، پس چنین كسی دو خصلت از خصلت های نیكو را گرفته و دیگری را تباه كرده است. و بعضی منكر را تنها با قلب منكر كرده، و با دست و زبان خویش اقدامی ندارند، پس دو خصلت را كه شریف تر است تباه ساخته و یك خصلت را به دست آورده اند. و بعضی دیگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه چنین كسی از آنان، مرده ای میان زندگان است و تمام كارهای نیكو و جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهی از منكر، چونان قطره ای بر دریای مواج و پهناور است، و همانا امر به معروف   و نهی از منكر، نه اجلی را نزدیك می كنند، و نه از مقدار روزی می كاهند، و از همة اینها برتر، سخن حق در پیشروی حاكمی ستمكار است. (حكمت 374)

آثار شوم بخل ورزی

و درود خدا بر او، فرمود: بخل ورزیدن كانون تمام عیب ها، و مهاری است كه انسان را به سوی هر بدی می كشاند. (حكمت 378)

اقسام روزی و پرهیز از حرص زدن

و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم  روزی دو گونه است، روزی كه تو آن را جویی، و روزی كه تو را می جوید، كه اگر به سراغش نروی به سوی تو آید. پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، كه بر طرف كردن اندوه هر روز از عمر تو را كافی است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد همانا خدای بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آنچه كار است؟ كه هر گز جوینده ای درگرفتن سهم روز تو بر تو پیشی نگیرد، و چیره شونده ای بر تو چیره نگردد، و آنچه برای تو مقدر گشته بی كم و كاست به تو خواهد رسید. (حكمت 379)

ضرورت یاد مرگ

و درود خدا بر او، فرمود: چه بسیار كسانی كه در آغاز روز بودند و به شامگاه نرسیدند، و چه بسیار كسانی كه در آغاز شب بر او حسد می بردند و در پایان شب عزاداران به سوگشان نشستند. (حكمت 380)

ضرورت راز داری و كنترل زبان

و درود خدا بر او، فرمود: سخن در بند توست، تا آن را نگفته باشی، و چون گفتی، تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار چنان كه طلا و نقره خود را نگه می داری، زیرا چه بسا سخنی كه نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب كرد. (حكمت381)

ارزش سكوت

و درود خدا بر او، فرمود: آنچه نمی دانی مگو، بلكه همة آنچه را كه می دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چیزهایی را واجب كرده كه از آنها در روز قیامت بر تو حجت آورد. (حكمت 382)

تلاش در اطاعت و بندگی

و درود خدا بر او، فرمود: بترس كه خداوند تو را به هنگام گناهان بنگرد، و در طاعت خویش نیاید، آنگاه از زیان كارانی، هر گاه نیرومند شدی توانت را در طاعت پروردگار به كار گیر، و هر گاه ناتوان گشتی، ناتوانی را در نافرمانی خدا قرار ده. (حكمت 383)

فقر زدایی و سلامت

و درود خدا بر او، فرمود: آگاه باشید كه فقر نوعی بلا است. و سخت تر از تنگدستی بیماری تن و سخت تر از بیماری تن، بیماری قلب است. آگاه باشید كه همانا، عامل تندرستی، تقوای دل است. (حكمت 388)

ضرورت عمل گرایی

و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه كردارش او را به جایی نرساند، بزرگی خاندانش، او را به پیش نخواهد راند. (در نقل دیگری آمد كه) آن كس كه ارزش خویش از دست بدهد، بزرگی خاندانش، او را سودی نخواهد رساند. (حكمت 389)

برنامه ریزی صحیح در زندگی

و درود خدا بر او، فرمود: مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم كند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی، و زمانی برای واداشتن نفس به لذت هایی كه حلال و مایة زیبایی است. خردمند را نشاید جز آن كه در پی سه چیز حركت كند: كسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت های حلال. (حكمت 390)

ضرورت ترك حرام و غفلت زدگی

و درود خدا بر او، فرمود: از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های آن ر ا به تو نمایاند، و غافل مباش كه لحظه ای از تو غفلت نشود. (حكمت 391)

راه شناخت انسان ها (سخن گفتن)

و درود خدا بر او،‌ فرمود: سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا كه انسان در زیر زبان خود پنهان است. (حكمت 392)

روش برخورد با دنیا

و درود خدا بر او، فرمود: از دنیا آن مقدار كه به تو می رسد بردار و از آنچه پشت كند، روی گردان، و اگر نتوانی، در جستجوی دنیا، نیكو تلاش كن. (حكمت 393)

ارزش سخن

و درود خدا بر او، فرمود: بسا سخن كه از حملة مسلحانه كارگر تر است. (حكمت 394)

چاپ و بسته بندی

لینکستان

دانستنیها

اخبار و مقالات علمی

درباره وبلاگ

مقالات فنی و مهندسی
زندگینامه دانشمندان
مطالب آموزشی
مطالب عمومی
داستان های زیبا
مقالات علمی
سخنان بزرگان
سخنان مشاهیر
مدیر وبلاگ : سایت ایرانیکا

لینکدونی

جستجو

نظرسنجی

  • کدام یک از موضوعات وبلاگ بیشتر مورد علاقه شماست؟
----- banner place -------

نویسندگان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات